ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Το Γραφείο Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης – Γεωλόγος Α.Π.Θ» δρα­στη­ριοποιείται από το 1997 κυρίως στον τομέα των γεωλογικών – υδρογεωλογικών και περιβαλλοντικών με­λετών.

Το Γραφείο Μελετών κατά την πολυετή και άριστη συνεργασία του με φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα (Ο.Τ.Α, ΑΝΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε, κ.λπ) έχει εκπονήσει πλήθος μελετών (επεκτάσεις σχεδίου πόλης, υδρογεωτρήσεων, αρδευτικών δικτύων, έργα οδοποιίας, φράγματα, γέφυρες,  κ.λπ).

Το Γραφείο Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης – Γεωλόγος Α.Π.Θ» απασχολεί μόνιμα στελέχη ενώ διατηρεί συστηματική και πολυετή συνεργασία με α­να­γνω­ρι­σμέ­νους εξω­τε­ρι­κούς συνεργάτες & εξειδικευμένους επιστημονικούς συμ­βούλους, προκειμένου για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης υλοποίησης του συνόλου των δραστηριοτήτων του.

  • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

    Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

  • Φωτογραφίες

    Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια