Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων

Το Γραφείο Μελετών “Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.” στον τομέα των γεωλογικών μελετών τεχνικών έργων έχει εκπονήσει μελέτες για οδοποιία, φράγματα, λιμνοδεξαμενές κ.α., κάποιες από τις μελέτες μας είναι:

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ..
 •  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΣΑΓΙΑΔΑ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ Γ’ ΥΠΟΤΜΗΜΑ “ΚΡΗΝΙΔΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 61.5 “ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 61 “ΣΕΡΡΕΣ – ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ”.
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 59.4-3 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ – ΤΡΙΑΔΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Κ.Α 5279.
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ” ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ – ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ – ΣΥΚΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ” ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ Δ.Θ. “ΣΜΕΡΝΑ-ΜΠΑΧΤΣΙΝΑ” ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ.
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ”.
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 45ης Ε.Ο ΔΟΛΙΑΝΗΣ-ΜΑΚΡΙΝΟ.
 • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

  Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

 • Φωτογραφίες

  Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια