Το Γραφείο Μελετών “Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.” στον τομέα του Πολεοδομικού σχεδιασμού έχει εκπονήσει ένα πλήθος Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας.