Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού το Γραφείο Μελετών “Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.” έχει εκπονήσει περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27) για τεχνικά έργα (γέφυρες, οδοποιίες), Υδραυλικά έργα (γεωτρήσεις, δίκτυα άρδευσης, διευθετήσεις ρεμάτων), κ.α.. 

 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΝΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4933/30-07-2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΚΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΘΕΣΗ “ΒΑΡΙΑ” ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 350μ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΟΛΙΔΗ ΣΤΗ Δ.Κ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΦΟΥΡΚΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΣΜΑΡΔΕΛΑ” ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2000μ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΑΝΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡ. 1222 ΤΩΝ Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡ. 877 ΤΗΣ Τ.Κ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡ. 416 ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡ. 661 ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡ. 681 ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΟΔΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΟΡΤΙΆΤΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Δ. ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΑΝΩΜΗΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΓΛΑΡΑΔΙΚΑ” ΣΤΟ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ αγρ. 2516 ΤΟΥ ΤΔ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν. ΣΙΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 100 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΑ) ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 135 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΣΙΛΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 607 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΣΙΛΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 2892 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 245 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 686 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 2697 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 1726 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 729 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ αγρ. 87 ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ν. ΣΙΛΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Ν. ΓΩΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ”
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΡΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΚΡΗΝΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΠΠΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ Ν. ΤΕΝΕΔΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΟΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΗΝΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ Ν. ΤΕΝΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ ΚΡΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΦΟΥΣΚΙΝΑ” ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΗΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΙΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ Ν. ΣΙΛΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ