Το Γραφείο Μελετών “Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.” έχει εκπονήσει πολλές Υδρογεωλογικές μελέτες τόσο σε επίπεδο κοιμητηρίου ή υπεδάφιας διάθεσης όσο και σε επίπεδο λεκάνης απορροής.

 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ” ΣΤΗΝ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
 • ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΑΛΟΥ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΩΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.”
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ του ΑΡΓ. ΤΣΕΡΒΕΛΗ».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ POSEIDON».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΡΑΘΩΣ».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ANASTASIA».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CAMPING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΟΝΙΑ».
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ.
 • ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
 • ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Δ.Δ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
 • ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ.