Υδρογεωλογικές μελέτες

Γεωτρήσεις περιοχής “Καλαμαριάς” (Δυτ. Χαλκιδική)

Υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της “Καλαμαριάς” & Όριο γεωθερμικού πεδίου Ελαιοχωρίων – Ν. Τενέδου.

Νεότερες Δημοσιεύσεις Υποβολή Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας
Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Γεωλογική μελέτη στο τμήμα «Παράκαμψη Ηγουμε­νίτσας»