Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου

Η Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης του οικισμού του Ωραιόκαστρου ανατέθηκε από το Δήμο Ωραιόκαστρου στην σύμπραξη των γραφείων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», «ΚΑΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ» και «ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής των περιοχών επέκτασης του Ωραιόκαστρου, όπως εμφανίζονται στο Διάγραμμα Π.1.11 του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ωραιόκαστρου (ΦΕΚ996Δ/26-09-2003).

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης εκπονήθηκε και η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στη με αριθ. 16374/3696/98 (Φ.Ε.Κ. 723Β΄/15-7-1998) Υπουργική Απόφαση.

Νεότερες Δημοσιεύσεις Εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Πολεοδόμηση Μόνιμης και Παραθεριστικής κατοικίας Αμμουλιανής
Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την μείωση της απόστασης της προς πολεοδόμηση περιοχής από το υφιστάμενο κοιμητήριο Φιλύρου Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης