Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Πολεοδόμηση Μόνιμης και Παραθεριστικής κατοικίας Αμμουλιανής

Σκοπός της παρούσας γεωλογικής μελέτης είναι ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας της προς πολεοδόμηση περιοχής για την διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
Αντικείμενο της γεωλογικής μελέτης ήταν ο εντοπισμός και διαχωρισμός, από άποψη εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη.

Η προς Πολεοδόμηση έκταση αφορά στην επέκταση μόνιμης και παραθεριστικής κατοικίας του οικισμού Αμμουλιανής. Η Τοπική Κοινότητα Αμμουλιανής ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Σταγείρων-Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη στο Νομό Χαλκιδικής.

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Εγκρίθηκε η Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου