Υδρογεωλογικές μελέτες

Το Γραφείο Μελετών «Απόστολος Θ. Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ.» έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση Υδεογεωλογικών μελετών (κατηγορία 20). Οι Υδρογεωλογικές μελέτες εκπονούνται:

 • Στην ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού (Υ. Α. 26882/5769/ΦΕΚ 838Δ/23-10-98).
 • Μελέτες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικού δυναμικού.
 • Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων.
 • Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Υ.Α. 145116/02-02-2011/ ΦΕΚ354/08-03-2011).

 

 • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

  Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

 • Φωτογραφίες

  Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια