Εξοπλισμός γραφείου

Λογισμικό Εκπόνησης Μελετών

Windows 10 Pro

Linux Ubuntu 12.04

Android 4.2.2

LibreOffice 5.0    

HECRAS 4.1

HEC-HMS 3.5

Inkskape 0.48                              Inkscape Logo

Gimp 2.0                                    

Projectlibre 1.6                Home

Λογισμικό CAD & GIS

Grass GIS 7.0.3               30 YEARS OF GRASS GIS!
Quantum GIS 2.14           

TAS 2.0.9                        Home

SAGA GIS 2.0.8.

ProgeCAD 2009

Draft Sigth CAD

Libre Cad 2.0.8

MapWindow GIS 4.8.8.  

Hydrodesktop 1.3         

Hydrognomon 4.0.3

Λογισμικό ανάλυσης ασυνεχειών & μηχανισμού ολίσθησης

Dips 5.0

GeoCalculator 4.9.3

FaultKin 5.2.6

Stereonet 7.2.3.

Sterograph

Rocklogger 1.95 (android)

 

Δέκτες GPS

Garmin eTrex Vista,

Garmin eTrex 30

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Intel Core i7CPU 930, 2,8GHz 2.8GHz

Intel Dual Core CPU 1,8GHz

NetBook Atom CPU 1.8GHz

Tablet lenovo S6000 10,1”

Εκτυπωτές

Epson EPL 6200

Samsung CLP365

Hp officejet Pro 8600plus

Εκτυπωτές Α3

Hp officejet Pro k850

Plotters

Hp designjet 510 (42”)

Γεωλογικό σφυρί FORGECRAFT
Κρουσίμετρο Schmidt hammer (Controls)
Φορητό Αγωγιμόμετρο  Adwa AD332
Φορητό pHμετρο HANNA HI 8314
Μυλίσκος SIAP
  • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

    Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

  • Φωτογραφίες

    Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια