Ο Απόστολος Τζηρίνης, Γεωλόγος Α.Π.Θ. είναι μέλος:

  • Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
  • Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ)
  • Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδος (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
  • Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.)