Σπουδές – Τίτλοι

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1989 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο Πο­λυ­γύρου, Ν. Χαλκιδικής.
1997 Απόκτηση Πτυχίου Γεωλόγου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
1995-1997 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τίτλος Εργασίας: Γεωθερμική Μελέτη Περιοχής ΣΑΝΗ του Ν. Χαλκιδικής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1993 -1994 Μέθοδοι Διαχωρισμού και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Θεσσαλονίκης)

 

  • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

    Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

  • Φωτογραφίες

    Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια