Γεωλογικές Μελέτες

Εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Πλαταιών)

Εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας – Β1 φάση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων.

Νεότερες Δημοσιεύσεις Υδρογραφικό δίκτυο