Χωρίς κατηγορία

Υποβολή Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας

Στα πλαίσια της Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ωραιοκάστρου υποβλήθηκε οι σχετική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της Β1 Φάσης.

Νεότερες Δημοσιεύσεις Υποβολή οριστική Γεωλογικής μελέτης οδοποιίας
Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Υποβολή Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας