Χωρίς κατηγορία

Υποβολή Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας

Στα πλαίσια της μελέτης Τροποποίηση Ρυμοτομίας και Ειδικά Χωρικά Σχέδια στο Δήμο Ν. Προποντίδας υποβλήθηκαν οι σχετικές Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Νεότερες Δημοσιεύσεις Υποβολή Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας
Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Γεωτρήσεις περιοχής “Καλαμαριάς” (Δυτ. Χαλκιδική)