Blog

Εγκρίθηκε η Οριστική Γεωλογική Μελέτη για το Γ’ Υποτμήμα “Κρηνίδες – Αγ. Σύλλας” του Τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”.0

Posted on 20 Μαρτίου, 2017 in Χωρίς κατηγορία

Ο κάθετος άξονας 61 ξεκινάει από τις Σέρρες, διέρχεται από τη Δράμα και καταλήγει στην Καβάλα. Το μήκος του εν λόγω κάθετου άξονα ανέρχεται σε 115km περίπου, εκ των οποίων τα 87km αφορούν στο τμήμα «Σέρρες – Δράμα» και τα 28km το τμήμα 61.5 «Δράμα – Καβάλα».

Σήμερα η υφιστάμενη οδός στο τμήμα 61.5 «Δράμα – Καβάλα» διέρχεται μέσω οικισμών με αποτέλεσμα η κίνηση των βαρέων οχημάτων να δημιουργεί όχληση και κινδύνους για παρόδιους αλλά και επιβατικά οχήματαΤο μήκος του Γ υποτµήµατος “Κρηνίδες – Άγ. Σύλλας” είναι περίπου 7,9km.

Η αφετηρία του χωροθετείται βόρειο-δυτικά του οικισμού Πολύστυλο και περί την Χ Θ. 7+898 του τμήματος «Δράµα – Καβάλα», ενώ το τέλος του συναρμόζει στην κάθετη οδό του Ανισόπεδου Κόμβου Αγίου Σύλλα της Εγνατίας Οδού και περί την Χ Θ. 0+000.

Υδρογεωλογική Μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Νέας Προποντίδας.0

Posted on 14 Οκτωβρίου, 2016 in Χωρίς κατηγορία

Υποβλήθηκε η Υδρογεωλογικής Μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Νέας Προποντίδας.

3d_google

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας με σκοπό:

1) την ανόρυξη μιας (1) υδρευτικής γεώτρησης και

2) την κατασκευή συνοδού αγωγού σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Ελαιοχωρίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η Υδρογεωλογική Μελέτη, απαιτείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 182Β/31-12-2014) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007 » και συγκεκριμένα από το μέτρο ΟΜΟ4-07 (Πίνακας 12.2: Συγκεντρωτικός πίνακας Βασικών Μέτρων).

Έγκριση Οριστική Γεωλογικής Μελέτης οδοποιίας0

Posted on 23 Μαΐου, 2016 in Τεχνικά έργα

ΧορτιάτηςΕγκρίθηκε η οριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης (τμήμα Χορτιάτης-Τριάδι).

Η υπό μελέτη χάραξη αποτελεί τμήμα της σχεδιαζόμενης εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης η οποία συνδέει την Εγνατία Οδό (στην περιοχή του Α/Κ Τιτάν) με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την οδό Θέρμης – Γαλάτιστας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (άξονας 59).

Υποβολή του Α’ σταδίου της Γεωλογικής Μελέτης για την «Διόρθωση – συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ Δ. Μουδανιών και Δ. Τρίγλιας»0

Posted on 5 Μαΐου, 2016 in Γεωλογικές Μελέτες

Ν. ΠροποντίδαΥποβλήθηκε το Α’ στάδιο της Γεωλογικής Μελέτης για τη «Διόρθωση – συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ Δ. Μουδανιών και Δ. Τρίγλιας»

Στα πλαίσια του Α΄ σταδίου της παρούσας μελέτης έγινε διόρθωση και συμπλήρωση των υπαρχόντων στοιχείων ώστε να προκύψει ενιαίος τρόπος περιγραφής των γεωλογικών δεδομένων της περιοχής.

Η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του Α΄ Σταδίου της μελέτης της «Διόρθωσης – Συμπλήρωσης – Τροποποίησης των ΓΠΣ των πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας», έχει σκοπό τον κατ’ αρχήν εντοπισμό τμημάτων κατ’ αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος καθώς και προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

Αντικείμενο της είναι:

 • Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ’ αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε τμήμα.

 • Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις

 • Ο εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων.

 • Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την δόμηση χρήση, περιοχές ως προς:

 • την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων

 • την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και της γεωλογικής κληρονομιάς.

 • την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.

 • την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω.

Υποβολή οριστική Γεωλογικής μελέτης οδοποιίας0

Posted on 31 Δεκεμβρίου, 2015 in Τεχνικά έργα

Χορτιάτης

Υποβλήθηκε η οριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης (τμήμα Χορτιάτης-Τριάδι).

Η υπό μελέτη χάραξη αποτελεί τμήμα της σχεδιαζόμενης εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης η οποία συνδέει την Εγνατία Οδό (στην περιοχή του Α/Κ Τιτάν) με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την οδό Θέρμης – Γαλάτιστας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (άξονας 59).

← Older posts  Newer posts →
 • Υπηρεσίες σε ιδιωτες

  Το Γεωλογικό Γραφείο του Αποστόλου Τζηρίνη παρέχει υπηρεσίες προς ιδιώτες όπως άδειες υδρογεωτρήσεων, νομιμοποίηση σημείων υδροληψίας, επίβλεψη ανόρυξης γεωτρήσεων, υδρογεωλογικές μελέτες για την υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων.

 • Φωτογραφίες

  Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια