Χωρίς κατηγορία

Υδρογεωλογική Μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Νέας Προποντίδας.

Υποβλήθηκε η Υδρογεωλογικής Μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Νέας Προποντίδας. Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας με σκοπό: Η Υδρογεωλογική Μελέτη, απαιτείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 182Β/31-12-2014) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές […]

Τεχνικά έργα

Έγκριση Οριστική Γεωλογικής Μελέτης οδοποιίας

Εγκρίθηκε η οριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης (τμήμα Χορτιάτης-Τριάδι). Η υπό μελέτη χάραξη αποτελεί τμήμα της σχεδιαζόμενης εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης η οποία συνδέει την Εγνατία Οδό (στην περιοχή του Α/Κ Τιτάν) με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την οδό Θέρμης – Γαλάτιστας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (άξονας 59).

Γεωλογικές Μελέτες

Υποβολή του Α’ σταδίου της Γεωλογικής Μελέτης για την «Διόρθωση – συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ Δ. Μουδανιών και Δ. Τρίγλιας»

Υποβλήθηκε το Α’ στάδιο της Γεωλογικής Μελέτης για τη «Διόρθωση – συμπλήρωση – Τροποποίηση των ΓΠΣ Δ. Μουδανιών και Δ. Τρίγλιας» Στα πλαίσια του Α΄ σταδίου της παρούσας μελέτης έγινε διόρθωση και συμπλήρωση των υπαρχόντων στοιχείων ώστε να προκύψει ενιαίος τρόπος περιγραφής των γεωλογικών δεδομένων της περιοχής. Η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του Α΄ […]

Τεχνικά έργα

Υποβολή οριστική Γεωλογικής μελέτης οδοποιίας

Υποβλήθηκε η οριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης (τμήμα Χορτιάτης-Τριάδι). Η υπό μελέτη χάραξη αποτελεί τμήμα της σχεδιαζόμενης εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης η οποία συνδέει την Εγνατία Οδό (στην περιοχή του Α/Κ Τιτάν) με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την οδό Θέρμης – Γαλάτιστας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (άξονας 59).