Τεχνικά έργα

Γεωλογική μελέτη στο τμήμα «Παράκαμψη Ηγουμε­νίτσας»

Στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την “Eκπόνηση γεωλογικών – γεωτεχνικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδομών Θεσσα­λο­νίκης και λοιπών αναγκών) – Κωδ. Αναφοράς 5279”: Υποβλήθηκε η μελέτη «Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη στο τμήμα «Παράκαμψη Ηγουμε­νίτσας».