Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Πολεοδόμηση Μόνιμης και Παραθεριστικής κατοικίας Αμμουλιανής

Σκοπός της παρούσας γεωλογικής μελέτης είναι ο καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας της προς πολεοδόμηση περιοχής για την διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.Αντικείμενο της γεωλογικής μελέτης ήταν ο εντοπισμός και διαχωρισμός, από άποψη εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη. […]

Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου

Η Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης του οικισμού του Ωραιόκαστρου ανατέθηκε από το Δήμο Ωραιόκαστρου στην σύμπραξη των γραφείων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», «ΚΑΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ» και «ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής των περιοχών επέκτασης του Ωραιόκαστρου, όπως εμφανίζονται στο Διάγραμμα […]

Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Υδρογεωλογική μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Ν. Προποντίδας

Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας με σκοπό: Η Υδρογεωλογική Μελέτη, απαιτείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 182Β/31-12-2014) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του […]

Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η Οριστική Γεωλογική Μελέτη για το Γ’ Υποτμήμα “Κρηνίδες – Αγ. Σύλλας” του Τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου Άξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”.

Ο κάθετος άξονας 61 ξεκινάει από τις Σέρρες, διέρχεται από τη Δράμα και καταλήγει στην Καβάλα. Το μήκος του εν λόγω κάθετου άξονα ανέρχεται σε 115km περίπου, εκ των οποίων τα 87km αφορούν στο τμήμα «Σέρρες – Δράμα» και τα 28km το τμήμα 61.5 «Δράμα – Καβάλα». Σήμερα η υφιστάμενη οδός στο τμήμα 61.5 «Δράμα – […]

Χωρίς κατηγορία

Υδρογεωλογική Μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Νέας Προποντίδας.

Υποβλήθηκε η Υδρογεωλογικής Μελέτη περιοχών Δ.Ε. Καλλικράτειας Δήμου Νέας Προποντίδας. Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας με σκοπό: Η Υδρογεωλογική Μελέτη, απαιτείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 182Β/31-12-2014) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές […]