Τεχνικά έργα

Έγκριση Οριστική Γεωλογικής Μελέτης οδοποιίας

Εγκρίθηκε η οριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης (τμήμα Χορτιάτης-Τριάδι). Η υπό μελέτη χάραξη αποτελεί τμήμα της σχεδιαζόμενης εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης η οποία συνδέει την Εγνατία Οδό (στην περιοχή του Α/Κ Τιτάν) με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την οδό Θέρμης – Γαλάτιστας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (άξονας 59).

Τεχνικά έργα

Υποβολή οριστική Γεωλογικής μελέτης οδοποιίας

Υποβλήθηκε η οριστική Γεωλογική Μελέτη οδοποιίας για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης (τμήμα Χορτιάτης-Τριάδι). Η υπό μελέτη χάραξη αποτελεί τμήμα της σχεδιαζόμενης εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης η οποία συνδέει την Εγνατία Οδό (στην περιοχή του Α/Κ Τιτάν) με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, την οδό Θέρμης – Γαλάτιστας και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (άξονας 59).

Τεχνικά έργα

Γεωλογική μελέτη στο τμήμα «Παράκαμψη Ηγουμε­νίτσας»

Στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την “Eκπόνηση γεωλογικών – γεωτεχνικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδομών Θεσσα­λο­νίκης και λοιπών αναγκών) – Κωδ. Αναφοράς 5279”: Υποβλήθηκε η μελέτη «Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη στο τμήμα «Παράκαμψη Ηγουμε­νίτσας».