Ηydrogeological studies

The Office of Studies “Apostolos Th. Tzirinis, Geology AUTH” has extensive experience in drafting Ydeogeologikon studies (category 20). The Hydrogeological studies are:

 • In establishing new or expanding existing cemetery as well as the approval or extension of town planning in the vicinity of.
 • Water resources development and exploitation studies.
 • Water resources management studies.
 • Studies of artificial recharge of groundwater aquifers.
 • Reusing treated wastewater.
 • Services to individuals

  The Geological Office of Apostle Tzirini provides services to individuals as drilling permits, legalizing water points, supervision of drilling boreholes, hydrogeological studies for subsurface disposal of treated effluent.

 • Photos

  Σεισμικό ρήγμα Καπαρελλίου. Κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος (Χορτιάτης Θεσσαλονίκη). Αστοχία-5 Ρήγμα-Γκαμήλας Ρήγμα σε ασβεστόλιθους, λεπτοπλακώδεις με στρώσεις πυριτιολίθων. Ρήγμα-Ασβεστοχωρίου Γύψος Σχιστόλιθοι-Σιθωνίας Αστοχία-1 -2-e1461055936297 Εμφάνιση πισσάσφαλτου στην περιοχή της λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο. Ξύγκια